Zatvori

"O ljubavi" tour, Banski Dvor, Banja Luka, B&H

Photo: Aleksandar Čavić